دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3034نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/03/07
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: تقاطع خواجه عبدالله و ابوذر جنوبی