دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3176نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/08/16
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: پارک نهج البلاغه فاز یک