دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3032

با موتور دنبالم کرد از سر خیابون تا لب خونمون با حرف های زننده و همین طور دستش به التش بود


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/03/08
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: اصفهان
شهرستان: کاشان
آدرس محل: خیابان ایت الله کاشانی