دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3055

من و دوستم در حال گذر از پارک شهدا بودیم که چند پسر به ما متلک انداختند.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/04/19
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: زنجان
شهرستان: خدابنده ( قیدار )
آدرس محل: پارک شهدا