دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3068

من و دوستم کنکوری هستیم. با لباس مدرسه ساعت 7 صبح داشتیم به سمت مدرسه میرفتیم ( خیلی نزدیک مدرسه بودیم)و درمورد امتحانای روزمون حرف میزدیم و هیچ کاری به کار کسی هم نداشتیم. مسیرمون پیاده رو کنار بزرگراه رسالت بود پس جای خلوتی نیست و توی دید عمومه! ولی یهو یه مرد بین سن 25 تا 35 سال با موتور پیچید کنارمون و التشو تکون میداد و داد میزد بچه ها بیاین اینجا نگاه کنین چقد بزرگه!!! و کلی حرف دیگه که واقعا انقد شوکه شدم که کر شدم و اصلا دیگه متوجه حرف های رکیکش نشدم.من و دوستم تا حالا با این صحنه و با این نوع ازار مواجه نشده بودیم. هیچ عکس العملی نتونستیم نشون بدیم و نمیدونستیم چیکار کنیم فقط چشامونو دزدیدیم و متاسفانه ترسیدیم حرفی بزنیم چون ممکن بود خطرناک باشن و مردم هم فقط نگاه میکنن و هیچ کاری نمیکنن برای کمک! فقط تونستیم نگامونو بدزدیم و سریع دور شدیم و به صدا کردناش توجه نکردیم. یکمی که دور شدیم و نزدیک مدرسه رسیدیم اومدم پلاکشو بردارم که دیدم رفته. واقعا حالمون خیلی بد شد تا اخر روز. اون صحنه و اون بی احترامی که بهمون شد حالمونو خیلی بد کرد! تنها چیزی که بهش میتونستم فک کنم این بود که اون شخص با چند تا دختر دیگه اون کارو کرده؟ اصن مشکلش چیه؟ چه جور تربیتی شده که اینکارو میکنه؟


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/04/30
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: