دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 1982

بهم گفت روسریتو سر کن. گفتم نمی‌کنم. تهدید کرد. گفت تو لایق بردگی برای داعشی. داعش باید گردنت قلاب می‌انداخت.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/02/05
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: