دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3028

وقتی سوار اسنپ شدم همه چیز خوب بود، همین که از سر کوچه خونمون بیرون اومدیم و اون مرد احساس کرد از قلمرو من خارج شده، دائما در یک مسیر حدودا 20 دقیقه ایی برمیگشت و خیره به من نگاه میکرد. حتی یک مسیر طولانی تر انتخاب کرد. وقتی هم به مقصد رسیدم و خواستم کرایه رو بدم دستشو حالت نوازش از روی مچ من کشید تا انگشتام و من فقط پولو پرت کردم و پیاده شدم. انقدر ترسیده بودم که واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم...


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/10/18
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: فارس
شهرستان: -
آدرس محل: