دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3078

کنار سکوی مترو بودم، میخواستم سوار قطار بشم، یه آقایی در حین پیاده شدن، باسن من را لمس کرد و رفت. کاری نکردم چون سریع فرار کرد و رفت سمت پله برقی.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/03/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: ایستگاه مترو امام خمینی