دیده بان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 913نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/08/17
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: خراسان رضوی
شهرستان: مشهد
آدرس محل: خیابان شیرازی- نزدیک حرم