دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3067

من 15 سالمه داشتم از پله های مترو خیابان جلال ال احمر پایین میرفتم که یک مرد تو پله ها به باسنم دست زد و با سرعت زیاد فرار کرد لباس مرد هم ابی راه راه بود


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/04/29
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: خراسان رضوی
شهرستان: مشهد
آدرس محل: جلال ال احمر مترو کوثر