دیده بان آزار

دیگر رسانه‌ها

  • آزار و اذیت زنان در خیایان‌های ایران و سکوت مطلق پلیس

    آزار و اذیت زنان در خیایان‌های ایران و سکوت مطلق پلیس

    غنچه قوامی: از صبح‌های تابستان سال‌های دبیرستان است. هدفون در گوش و شرق در دست قدم‌زنان به سمت خانه می‌روم. ناگهان کسی از پشت سر چنان محکم باسنم را می‌فشارد که جیغ می‌زنم و روزنامه از دستم می‌افتد. تا به خودم آمدم دیدم مردی در حال دویدن است. با اینکه...
  • زنان از شورای شهر چه می‌خواهند؟

    زنان از شورای شهر چه می‌خواهند؟

    در آستانه انتخابات شورای شهر جمعی از کنشگران مدنی جنبش زنان بیانیه‌ای صادر کردند که کاندیدا را بر ضرورت توجه به این مطالبات ملزم می‌کرد. این بیانیه به شرح زیر است:   به نام خدا «حق به شهر»، حقی از آن تمامی شهروندان است و ساکنان شهرها باید ب...